« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 268-OOP-Opletalova 13 sro-Opletalova 13, Politických vězňů 17-ZS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

268-OOP-Opletalova_13_sro-Opletalova_13Polit_vezRu_17-ZS.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA: Odbor péče o veřejný prostor
<br> "! MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> Opletalova 13 s.r.o.Kolbenova 882/5a Vysočany
<br> 190 00 Praha 9
<br> č.j.Vyřizuje! linka Datum UMCPI 346209/2022/OPVP/268/WA Ludmila Waigertová/457 08.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozděj ších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.XX“ XXX a g 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1,podané dne 25.07.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Politických vězňů v Praze 1
<br> spočívající vumístění d0pravního značení a zařízení na místní komunikaci vtermínu 15.08.2022 * 30.09.2022 vrozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 20.07.2022,Č.j.KMA-22806145/ČJ-2022—0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> c) Instalace a umí...

Načteno

edesky.cz/d/5566577

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz