« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 269-OOP-Pavel Švestka-Říční-autojeřáb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

269-OOP-Pavel_Svestka-Ricni-_autojerab.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA! Odbor péče o veřejný prostor
<br> "\ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> [— U Pavel Svestka,s.r.o <.>
<br> U zastávky 182 262 16 Nučice ICO: 49827171
<br> Č.j.Vyřizuje/ linka Datum UMCPI 346027/2022/OPVP/269/WA Ludmila Waigertová/457 08.08.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen zákon o silničním provozu) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 1,podané dne 26.07.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Říční v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci dne 30.08.2022 v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy _ odboru služby dopravní policie ze dne 20.07.2022,Č.j.KRPA-228061-15/ČJ-2022-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dOpravní situace <.>
<br> c) Instalace a umístění dopravního zn...

Načteno

edesky.cz/d/5566576

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz