« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - VV - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/0443 a III/3703 z důvodu vedení části objízdných tras při úplné uzavírce části úseku silnice I/44 a části úseku silnice III/0443 ulice Žerotínova k.ú. Postřelmov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Silnice III/0443 a III/3703 z důvodu vedení části objízdných tras při úplné uzavírce části úseku silnice I/44 a části úseku silnice III/0443 ulice Žerotínova k.ú. Postřelmov
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #městozabreh
<br> VITZAB.VD_315225
MUZB/39456/2022/OD
<br> DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/39456/2022/OD
SPIS.ZN.: DO29025/2022/TOL
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 08.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy jako příslušný správní orgán podle § 77
odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,kterou dne
07.06.2022 podala společnost
<br> STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova 982/4,158 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje společnost
<br> SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12,772 00 Olomouc (dále jen „žadatel“)
<br> a po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem podle § 77 odst <.>
3 zákona o silničním provozu,jímž je dle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR <,>
DI Šumperk,která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu souhlas ve
stanovisku č.j.KRPM-109614-2/ČJ-2022-140906 ze dne 04.08.2022
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> v souladu s § 78 zákona o silničním provozu a prováděcí vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.V souladu s § 61
odst.3 zákona o silničním provozu je přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
provedená přenosnými dopravními značkami svislými,přechodný...

Načteno

edesky.cz/d/5566484

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz