« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Postřelmov od křižovatky ulic Krátká - Závořická po odbočku ke sběrnému dvoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Postřelmov od křižovatky ulic Krátká - Závořická po odbočku ke sběrnému dvoru
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_315288
MUZB/39652/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/39652/2022/OD
SPIS.ZN.: DO36690/2022/PKO
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 08.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů; na základě žádosti,kterou 20.07.2022 podala Obec Postřelmov,IČO 00303232 <,>
Komenského 193,789 69 Postřelmov (dále jen “žadatel”) projednal podle § 77 odst.3) zákona o
silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,jímž je dle § 77
odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Olomouckého
kraje,Dopravní inspektorát Šumperk a protože tento dotčený orgán vyjádřil ve stanovisku
č.j. KRPM-105067-2/ČJ-2022-140906 ze dne 01.08.2022 s předmětným návrhem přechodné úpravy
provozu souhlas,Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
<br> přechodnou úpravu provozu ve svém územním obvodu na ulici Závořická,Postřelmov <.>
<br> Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření do 31.12.2022
<br> Místo přechodné úpravy: Postřelmov od křižovatky ulic Krátká - Závořická po odbočku ke
sběrnému dvoru <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám.Osvobození 15,789 01 Zábřeh
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZ...

Načteno

edesky.cz/d/5566483

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz