« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesta HC 2 (účelová komunikace označení UK 04, p.p.č. 1767/1 k.ú. Postřelmov)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Polní cesta HC 2 (účelová komunikace označení UK 04, p.p.č. 1767/1 k.ú. Postřelmov)
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZAB.VD_315329
MUZB/39775/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/39775/2022/OD
SPIS.ZN.: DO36691/2022/PKO
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 08.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích„
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
žádosti,kterou dne 20.07.2022 podala Obec Postřelmov,IČO 00303232,Komenského 193,789 69
Postřelmov (dále jen „žadatel“),postupem v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“)
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy,kterým dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu a po projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jímž je
v souladu s ustanovením § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Šumperk - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT <,>
787 90 Šumperk a jejím souhlasu v písemném stanovisku č.j.KRPM-105072-2/ČJ-2022-140906
ze dne 02.08.2022 <,>
<br> STANOVÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVU PROVOZU
<br> Místo úpravy 1:
<br> Polní cesta HC 2 (účelová komunikace označení UK 04,p.p.č.1767/1 k.ú.Postřelmov)
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH
<br> ODBOR SPRÁVNÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVY
<br> nám.Osvobození 15,789 01 Zábřeh
<br>
<br>
<br> Č.j.MUZB/39775/2022/OD str.2
<br> Důvod úpravy:
<br> Při výjezdu z účelové komunikace od lokality Nový Dvůr na krajskou komunikaci III/0443 není
řešena přednost v jízdě.Z tohoto důvodu je zde stanoveno sv...

Načteno

edesky.cz/d/5566482

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz