« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ - k.ú. Říčany u Prahy, ul. Sokolská - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ-Ricany-Sokolska-Berkovska.pdf
Č.j.: 222221/2022-MURI/OSAD 8.8.2022
Č.ev.: 242787/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> MUDr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Olivova XXXX/XX
XXX XX Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 4.8.2022 souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na místní komunikaci ulice Sokolská ve městě Říčany z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Rekonstrukce vodovodní přípojky
zodpovědná osoba: XXXXXX XXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
který vypracovala XXXX XXXXXXXX,datum červen XXXX,schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o zvláštním užívání
komunikace vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu ...
doc02220420220808133548.pdf
wmoxos
<br> Obiednatei : KAPRAIN DEVELOPMENT SJ :.DGW Sýkorová Jnovsků 423 Odpovědný projektant: XXXX XXXXXXXX XXX XX Praha X
<br> IČ: XXXXXXXXX Vypracgval : XXXX XXXXXXXX a—mni|:sykorova.danaXvolny.cz
<br> Investor : Stupeň : RDS
<br> Název akce: Datum : Červen 2022
<br> Vodovodní přípojka pm chiryrgickou kllnlku _ — Sokoiská 1079/4,Ričany Zakázkove
<br> & s o : ŠTEFÁN'KOVA Obsah : Dopravně Inženýrské opatřen! | |
<br> „„ Měřítko: 1 = 500
<br> 1'\ | %I '\ |\ ©
<br> ©
<br> ŠTEFÁNIKOVA
<br> Siluace Čislo příinhy :
<br> spamem mnm mumwnsamaů
<br> VMS—IOHOS
<br> č.p.1079/4 chirurgická ambulance
<br> VAOCIf'IčIEN
<br> „.<.> :; A <.>,lgaai— T ___L “' '

Načteno

edesky.cz/d/5566313

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz