« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Žádost o stanovení úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ - Mnichovice - havárie.pdf
i 334.<.> <.>
<br> ma „CP.„.W.<.> :LaWIFWťw-ÁDW-„a
<br> Jme „MXM
<br> &&
<br> TLV rv <.>
<br> „_ É.- <.>,WU umo.„„U—e
<br>.?
<br> Em un mam.<.>.<.> a.ťÉmcuwmmc
<br> ___—Ě.- $$$ o „w
<br> 235.19 * 99 \.H.<.> „ r.a „ve._.<.> ! \ a a __ b *? „.&.xx.?
Mnichovice - opatření obecné povahy - havárie náměstí.pdf
Č.ev.: 242897/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 8.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 242897/2022
Č.j.: 222330/2022-MURI/OSAD Město Mnichovice
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 4 Masarykovo náměstí 83
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Mnichovice
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 8.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 8.8.2022 po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na Masarykově náměstí a MK Kostelní ve městě Mnichovice z důvodu provádění stavebních prací – oprava
kanalizace a předláždění - viz DIO
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření schváleného Policií ČR DI
Praha venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce komunikací vydané
příslušným silničním správním úřadem
<br> Odpovědná osoba: XXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br>
<br> Č.ev.: 242897/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 8.8.2022 Strana 2 z 2
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> 1.Dopravní značení zajistí žadatel ...

Načteno

edesky.cz/d/5566309

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz