« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - MěÚ Černošice - OOP Stanovení PÚP - sil. II-105, III-1052, II-603, III6032- a MK v Jílovém u Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Černošice - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu - sil. II-105, III-1052, II-603, III6032- a MK v Jílovém u Prahy.pdf
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 106159/2022/Kou V Praze dne 04.08.2022
Č.j.: MUCE 111448/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.162/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který dne 15.7.2022 podal
<br> Metrostav,a.s <.>,IČO: 00014915,Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 – Libeň
<br> v zastoupení na základě plné moci
<br> LUSMIA DZ s.r.o <.>,IČO: 06904742,V dolině 1515/1b,101 00 Praha 10
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní
odbor Praha venkov – JIH,DI dne 15.7.2022 a Územní odbor Benešov,DI dne 22.7.2022 a
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,p.o.dne 25.7.2022 zn <.>
5861/22/KSUS/KLT/JRC <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici č.II/105,III/1052,II/603,III/6032 a místních
komunikacích v Jílovém u Prahy v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracované firmou Lusmia DZ,s.r.o.s datem 4.7.2022,které jsou přílohou a nedílnou
součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 12.8.2022 do 15.12.2022
<br> Z důvodů : úplná uzavírka sil.II/105
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava bude osazena jen,bude-li povole...
MěÚ Černišice - DIO platné -sken.pdf
<.> 41 Ž „Nm-gn „mumťw„ <.>
<br> 05.55“ „šum u.<.> xš omocí agai— ao Pa
<br> l
<br> on.—„naš „Bum wax—= Eo Pána: nov—m5— inf.<.>.na “.mn
<br> tož—.mn.— uqo oc.—„Mason adm: _un cm!—< <mm= :.<.> wamx „Eno <u>—má.— \ šmc.=_o<m : vam—„< „Nm
<br> !
<br> m._ a?
<br>,*.W.usa
<br> „.!r.!./ „.<.>
<br> 4
<br> !|.llr.\\
<br>.n.<.> '“ m _ nwm - s | [ u * „ \ \.mmxaš ? -
<br> FCM—<=> _UN— m.-\.O.<.> <an=:m uwumxpp „9 co visu E
<br> Nnawmu „ h<UšnTO<N q H\Huv Hřw OD v.<.>."—JW & „šaman xmaw manaownmšn „a_n nami „ Ngqgmš warm m
<br> n.m.xowlšmxu NAŠE.__g na warm m o< kmen? cum—sm Na mxom „ c.:.v—mrm Nutna
<br> „umana
<br> nku? „ NĚM.<.>.—FÉ : _uaž
<br> amEB „
<br> oh.cqhomm _
<br> <<038<a „ _.cxuw manu—mx
<br> LUSM IA DZ,s.r.o.v dohně 1515/1b.101 00 Praha 10 Kure>nnndenčnl adresa : CvDrlChOV—Á 701/11,149 00 Praha 4 dodavatel : Metrostav a.s.KGŽBIUŽSKÉ 2450/4.180 90 Praha 8
<br> 2,3.Etapa Kamenice.Čakawce
<br> J' J',<,> _ „ _ __ ' —."wem“ : KSÚS Středočeského kraje Zborovská.150 00 Praha 5
<br> Slavba Ilf105 Jílové.Kabáty.opěrné zdi akce: okr.Praha západ č.zak.: 22012
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> vypracoval :
<br> datum : XXXXXXXXX
<br> +
<br> ČAKOVICE
<br> KAMENNÝ " F Noz ! !
<br> mís 11b ŠŠČŠŠW IS 111; > | 7 g na 1:9 g:,QR \ \ \
<br> - 'a; * Kaštabová *
<br> _ BAOUIIBJÚOM
<br> ' 408
<br> „ 4 K zahrádkáfn i < z „ \
<br> w: zam _ Annaww QI— : _
<br> v_n—NĚM max:.<.> „ „wšem—%> _ “Nous—.<.>.ve „.::—mu 8.<.>.th.<.> w.: se? u_omm „ immo Baw— mzmďuš „ 8%.unum—€.“ _um „u:—mao 539.555.maš.Š a mnm,—n— oo a? „333 wxwmšumux m azan.co 09.ÉŠESN a." 58%: „ Emůuou aš.238833.39.„ Emmě <.>
<br> < 2.9.<.> na mvn „3535 90.3.35 „ amu—nm „cucuucunwučx
<br> na mani no no.“.nnxmnmn mE_ou>.onh-M \No (__ZW—Jd
<br> LUSM IA D2,5.r.o.<.> Vdolině 1515/1b,101 00 Praha 10
<br> Korespondenčníadresa : Cyprichova 701/11,149 00 Praha 4
<br> KSÚS Středočeského kraje
<br> : Metrostav a.s <.>
<br> Zborovská,150 00 Praha 5
<br> Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8
<br> Stavba II/105 Jílové,Kabáty,opěrné zdi
<br> 2.5.Etapa ...

Načteno

edesky.cz/d/5566308

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz