« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Rozpočtové opatření č.3/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (1.7 MB)  
Doklad é.Pi-ipraveno dne Vytiéténo: Strana ROI2022l003 Rozpoétové opatfeni é.3l2022 ze dne 20.7.2022 20.07.2022 Schvéleno dne 20.07.2022 08.08.2022 127 7&3t47 Para P01 02 2212 0000 3745 3745 3745 3745 3745 2141 3421 0000 Souhm za doklad (z.2321 4116 5011 5031 5032 5032 5137 5171 5169 8115 Prumy : Wdaje : Financovéni - zména celkem 00000 13101 13101 13101 13101 00000 00000 00000 00000 00000 Org ZJ N5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Z c: o o o o C) o o O o Rozpoétové poloika Text zmény Piijaté penééité neinvestsilni finaéni dar Ostatni neinvestiéni pfij dotace VPP Platy zaméstnancfi v pracoPéée VPP Povinné poj.na soc.zab.Pé Kontrola 11 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 0,00 150 638,60 25 12 -11 Zména 000,00 583,00 404,00 333,00 846,00 101,00 000,00 600,00 500,00 799,00 vysledny UR 25 12 18 646 000,00 583,00 404,00 333,00 846,00 101,00 490,00 600,00 500,00 129,60 Omezenl’ dokladl‘l: Celkovy’ souhrn za doklady Prumy : VVdaje : Financovéni - zména celkem Doklad éislo: ROI2022I003 zvyéeni zvyéenl’ Obec Rendéjov 37 583,00 25 784,00 sniienl’ 0,00 rozdil 37 583,00 sniiem’ 0,00 = rozdil 25 784,00 -11 799,00 Kontrola 11 799,00 Obecficndfiov NOVY Samechm’ 28 285 22 Zrué nml Sdzuvou Strana 7 / 1

Načteno

edesky.cz/d/5566033


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz