« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 31.8.2022 - U Prosecké školy 858, P9

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_U_prosecke_skoly.pdf
"P)"RlE PREdistribuce,a.s <.>
<br> PREdistríbuee,a.s.Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 B Na Hroudě 1492/4,100 05 Praha 10 IČ: 27 37 65 16 Poruchová linka distribuce: 800 823 823 poruchy©predístríbucexz,www.predistribuce.ez
<br> „w.<.>
<br> OZNÁMENÍ o PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
<br> dle & 25 odst.5 zákona č.45812000 Sb.<.>.energetický zákon„ ve znění pozdějších změn ]
<br> Z důvodů provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy PREdistribuee„ a.s <.>,bude přerušena dodávka elektřiny na adrese:
<br> dne: 3182022 Od: 39" 11051— 903 169" hOd-
<br> Dodávka elektřiny bude přerušena na nezbytně nutnou dobu a obnovena bezprostředně po ukončení plánovaných prací.Ve snaze minimalizovat dobu plánovaného přerušení může být dodávka elektřiny v průběhu tohoto časověho rozmezí obnovena a přerušena opakovaně <.>
<br> Děkujeme za pochopení <.>
<br> Práce se souhlasem PREdistribuee <.>,a.s.<.> provádí:
<br> Firma: K&S SERVIS PRAHA _s__.___r_.___o_„
<br> Jméno a příjmení pověřené osoby: XXXXX XXXXXX.mam XXXXXXXXX.<.>
<br> Datum vystavení : Podpis a razítko:
<br> Ha limeuke 1E1H.'E“.<.> 1riů ůui
<br> -*****-**-—*.**-p-*'„" ' a * *: nanovo vr „.„1:33 Hl." te.<.> —ítaemnfcť ( " ? k na ÉEÉÉÉDHSL 131 ZEMNÍ-:" __1
<br> ČP? &___-__L__,mami.Enůáíáěůů.THE 07032022.—J eu: si „2:11 a „č ( <,>

Načteno

edesky.cz/d/5564683

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz