« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta práce s médii v oddělení komunikace s médii v Odboru komunikace v MZV ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta práce s médii v oddělení komunikace s médii v Odboru komunikace v MZV ČR
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta práce s médii v oddělení komunikace s médii v Odboru komunikace v MZV ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republikyTato webová stránka pro správné zobrazení obsahu používá technologie Cookies a JavaScript.Doporučujeme tyto technologie ve vašem prohlížeči aktivovat.V případě nesprávného zobrazení obsahu stránek si požadované informace můžete vyžádat emailem na wwwadmin@mzv.cz
01.08.2022 / 14:46 | Aktualizováno: 01.08.2022 / 15:08
 
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR vyhlašuje ve smyslu § 30 odst.1 zák.č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce (dále jen „zákon“) výběrové řízení na obsazení místa referenta práce s médii v oddělení komunikace s médii v Odboru komunikace v MZV ČR v pracovním poměru.Místem výkonu práce je Praha.  Práce na tomto pracovním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou 1 roku,s možností prodloužení na dobu neurčitou,a den nástupu bude určen v závislosti na dokončení daného výběrového řízení.Pracovní místo je zařazeno podle Přílohy k zákonu do 13.platové třídy <.>
Posuzovány budou žádosti,podané ve lhůtě do 11.srpna 2022,tj.v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Personální odbor,Ministerstvo zahraničních věcí ČR,Loretánské náměstí 5,11800 Praha 1,nebo osobně podané v termínu do 11.srpna 2022 v úředních hodinách podatelny úřadu na výše uvedené adrese.Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (pers_sekretariat@mzv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh).Přílohy zasílané datovou schránkou musí být ve formátu dle zákona č. 300/2008 Sb <.>,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění a vyhlášky č.193/2009 Sb <.>,o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů <.>
Obálka,resp.datová zpráva,obsahující žádost,včetně požadovaných listin (přílo...

Načteno

edesky.cz/d/5563205

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz