« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy Skoky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy Skoky.pdf
Místní úprava dopravního značení MKV obci Dolní Úqud Skoky <.>
<br> Dolní Újezd <.>
<br> <.>
<br> Vypracoval: Valsar Lukáš Datum: 15.2.2022
<br> Místní úprava dopravního MK v obci Doiní Ujezd Skoky <.>
<br> [)
<br> Adresa provozovny: Pavelkwa : Olnmnu: 772 W
<br> řhyáuupg.mwasu/ kw/ rýma,-); až- 35— "“Za 25— 3%? '3.P,7022.MĚS_T ' ' 715.1.<.> M/wegez/wu/UW L'PN' - Č
Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy Skoky.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/10942/2022/2198
<br> Naše čj.: MU/16449/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 03.08.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č.35/2022
<br>
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu obce Dolní Újezd,IČO 006 36 223,Dolní Újezd
155,751 23 Dolní Újezd,zastoupenou na základě plné moci spol.Dopravní značení Svoboda <,>
IČO 278 48 116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany,ze dne 19.05.2022,v souladu s ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci
v obci Skoky <.>
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 07.06.2022 pod čj.KRPM-
75017-2/ČJ-2022-140806
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších př...

Načteno

edesky.cz/d/5562353

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz