« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Tvořme Čakovou společně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Tvořme Čakovou společně
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br>
<br> ODBOR ORGANIZAČNÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 18.07.2022
<br> Naše čj.: KRNOOOR-64597/2022
<br> kuba
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OOR-6226/2022-mond
<br> 77.1 A/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: pkubalova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 03.08.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Městský úřad v Krnově příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21 odst.3 zákona č.491/2001
<br> Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o volbách do zastupitelstev obcí“),projednal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí <,>
<br> kandidátní listinu volební strany - sdružení politické strany KDU-ČSL a nezávislých kandidátů s názvem:
<br> Tvořme Čakovou společně pro volby do Zastupitelstva obce Čaková,konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <,>
<br> a rozhodl takto:
<br>
<br> podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí
<br> r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební strany Tvořme Čakovou společně <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Dne 18.července 2022 ve 13:20 hod.podala volební strana s názvem: Tvořme Čakovou společně
<br> kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Čaková konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br>
<br> Registrační úřad přezkoumal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí dne 20.července
<br> 2022 podanou kandidátní listinu včetně všech příloh,přičemž neshledal žádné závady <.>
<br>
<br>
<br> Poučení o odvolání:
<br>
<br> Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách
<br> do zastupitelstev obcí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
<br> zastupitelstva,do 2 pracovních dnů od jeh...

Načteno

edesky.cz/d/5561986


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz