« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-"PRO BRANTICE-PRO RADIM. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A PROSPERITU BRANTIC A RADIMI"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-"PRO BRANTICE-PRO RADIM. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A PROSPERITU BRANTIC A RADIMI"
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br>
<br> ODBOR ORGANIZAČNÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 19.07.2022
<br> Naše čj.: KRNOOOR-64963/2022
<br> mond
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OOR-6226/2022-mond
<br> 77.1 A/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX
<br>
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: imondekova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 03.08.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad v Krnově příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21 odst.3 zákona č.491/2001
<br> Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),projednal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách
<br> do zastupitelstev obcí,kandidátní listinu volební strany - sdružení nezávislých kandidátů s názvem:
<br> „PRO BRANTICE – PRO RADIM.SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ
<br> A PROSPERITU BRANTIC A RADIMI.“ pro volby do Zastupitelstva obce Brantice,konané ve dnech
<br> 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí
<br> r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební strany „PRO BRANTICE – PRO RADIM.SDRUŽENÍ
<br> NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A PROSPERITU BRANTIC A RADIMI.“
<br>
Odůvodnění
<br>
Dne 19.července 2022 v 9:25 hod.podala volební strana s názvem: „PRO BRANTICE – PRO
<br> RADIM.SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A PROSPERITU BRANTIC
<br> A RADIMI.“ kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Brantice konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br>
Registrační úřad přezkoumal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí dne 20.července
<br> 2022 podanou kandidátní listinu včetně všech příloh,přičemž neshledal žádné závady <.>
<br>
<br>
Poučení o odvolání:
<br>
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 o...

Načteno

edesky.cz/d/5561983


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz