« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Občanská demokratická strana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Občanská demokratická strana
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br>
<br> ODBOR ORGANIZAČNÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne: 19.07.2022
<br> Naše čj.: KRNOOOR-65132/2022
<br> mond
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OOR-6226/2022-mond
<br> 77.1 A/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX
<br>
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: imondekova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 03.08.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br> Městský úřad v Krnově příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21 odst.3 zákona č.491/2001
<br> Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),projednal podle
<br> ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí,kandidátní listinu volební
<br> strany – politické strany s názvem: Občanská demokratická strana pro volby
<br> do Zastupitelstva obce Lichnov,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br>
podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí
<br> r e g i s t r u j e kandidátní listinu volební strany Občanská demokratická strana <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Dne 19.července 2022 v 15:30 hod.podala volební strana s názvem: Občanská demokratická strana
<br> kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Lichnov konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br>
<br> Registrační úřad přezkoumal podle ust.§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí dne 20.července
<br> 2022 podanou kandidátní listinu včetně všech příloh,přičemž neshledal žádné závady <.>
<br>
<br> Poučení o odvolání:
<br>
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách
<br> do zastupitelstev obcí mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby
<br> do téhož zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu v Ostra...

Načteno

edesky.cz/d/5561979


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz