« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Strategie rozvoje městyse Bernartice v letech 2022-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

strategie-rozvoje-mestyse-bernartice.pdf
Městys Bernartice,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strategie rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městyse Bernartice
<br>
Bilinka,Bojenice,Dvůr Leveč,Jestřebice,Kolišov,Rakov,Srlín,Svatkovice,Zběšice
<br> samota – Ráb
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Aktualizace na období 2022 – 2027
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tento dokument byl projednán na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne …….<.> a
<br> schválen usnesením číslo…….<.>
<br>
<br>
<br> Městys Bernartice,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice
<br> 2
<br>
<br>
Úvodní slovo:
<br>
Strategický plán rozvoje městyse Bernartice je významným programovým dokumentem,který
<br> formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení až do roku 2027.Strategický plán
<br> vytváří širší koncepční rámec vývoje městyse.Díky svému dlouhodobému zaměření by měl
<br> zachovávat kontinuitu rozvoje městyse a to bez ohledu na aktuální politické složení
<br> představitelů správy.Dokument je tvořen tak,aby odrážel společenské potřeby obyvatel <,>
<br> přispíval k dalšímu rozvoji městyse,zachovával jeho ráz pro budoucí generace a ohleduplně
<br> přistupoval k okolní krajině a přírodě.Program rozvoje městyse Bernartice není uzavřeným
<br> dokumentem.Je nezbytné s ním neustále pracovat,průběžně porovnávat se skutečností a
<br> aktualizovat.Proto by měl být živým dokumentem i v následujících letech.Městys
<br> předpokládá zapojení svých volených představitelů do kontroly realizace programu a do jeho
<br> případného revidování v důsledku nových aktivit <.>
<br>
<br> „Městys Bernartice je silnou a zdravou obcí Milevského mikroregionu,která hrdě zachovává
<br> venkovský ráz,tradice a zajišťuje spokojený život svým obyvatelům.Poskytuje dobré vzdělání
<br> dětem,přináší volnočasové vyžití mládeži i dospělým a zajištuje kvalitní a dostupné veřejné
<br> služby a zdravé životní prostředí.Městys myslí na svůj rozvoj a pečuje o blaho svých
<br> občanů“ <.>
<br>
<br> Výchozí situace:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5561552

Meta

Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz