« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - směna A. HMP Bulovka - stát HOM-89084/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

směna A. HMP Bulovka - stát HOM-89084/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Směnit
<br> nemovité věci ve vlastnictví právnické osoby za nemovité věci ve vlastnictví hl.m.Prahy,specrflkované v příloze č.1 tohoto záměru
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
<br> prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXXX Telefon: +XXXXXXXXXXXX odbor hospodaření s majetkem Číslo evidenční: HOM-XXXXX/XXXX Zveřejněno od: 05.08.2022 do: 28.08.2022 Podpis: Ing.XXX XXX
<br> Reditel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420—236 001 111 Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 fax: +420-236 007 079
<br> Příloha č.1 k záměru
<br> Směnit
<br> parc.č.279/1 o výměře 4 783 m2,parc.č.279/2 o výměře 796 m2,parc.č.279/4 o výměře 739 m2,parc.č.280 o výměře 49 m2,parc.č.343 o výměře 6 150 m2,parc.č.345 o výměře 405 m2,parc.č.346 o výměře 1 385 m2,jehož součástí je stavba č.p.83 0,0bjekt k bydlení,parc.č.351/1 o výměře 1 316 m2,parc.č.351/9 o výměře 115 m2,parc.č.351/10 o výměře 1 175 m2,parc.č.351/ 11 o výměře 817 m2,parc.č.354 o výměře 120 m2,jehož součástí je stavba obč.vybavení bez čp./če <.>,parc.č.355 o výměře 840 m2,jehož součástí je stavba č.p.93,0bjekt k bydlení,parc.č.356/1 o výměře 19 804 m2,parc.č.356/2 o výměře 806 m2,parc.č.356/3 o výměře 4 444 m2,parc.č.356/4 o výměře 711 m2,parc.č.356/5 o výměře 1 510 m2,parc.č.356/6 o výměře 1 035 m2,parc.č.357 o výměře 1 619 m2,jehož součástí je stavba obč.vybavení bez čp./če <.>,parc.č.358 o výměře 1 125 m2,parc.č.362/4 o výměře 2 310 m2,parc.č.365 o výměře 1 751 m2,jehož součástí je stavba obč.vybavení bez čp./če <.>,parc.č.366 o výměře 279 m2,parc.č.367 o...

Načteno

edesky.cz/d/5561537

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz