« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka ochrany obyvatelstva v odboru bezpečnosti PER-89069/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent/referentka ochrany obyvatelstva v odboru bezpečnosti PER-89069/2022
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 5.srpna 2022,v souladu s § 7 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> referent / referentka ochrany obyvatelstva
<br> v odboru bezpečnosti Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1643)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka ochrany obyvatelstva
<br> Místo výkonu práce: Praha
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 10,struktura platu: základní plat
<br> (21.260 Kč až 31.240 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
<br> 15.620 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Zajišťování připravenosti hl.m.Prahy na ukrytí obyvatelstva,zejména:
<br> • posuzování projektové dokumentace staveb v rámci územního a stavebního řízení a
posuzování územně plánovací dokumentace <,>
<br> • zastupování při vydávání závazných stanovisek při rozhodování o umisťování a povolování
staveb,změnách staveb a změnách v užívání staveb,odstraňování staveb a rozhodování o
<br> povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení zohledňující požadavky ochrany
<br> obyvatelstva nebo vyplývající z havarijních a krizových plánů <,>
<br> • vyhodnocování zpracování preventivních stavebně technických opatření směřujících k
ochraně osob a majetku <,>
<br> • metodická práce a kontrolní činnost na úseku investiční výstavby v oblasti civilní ochrany <,>
včetně rekonstrukcí a oprav staveb civilní ochrany <,>
<br> • vedení evidence a kontroly staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní
ochrany <,>
<br> • vyhodnocování stavu ukrytí obyvatelstva <,>
<br> • zpracování přehledů a ekonomických rozborů čerpání finančních prostředků na ú...

Načteno

edesky.cz/d/5561536

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz