« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Michle a k.ú. Nusle HOM-88937/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Michle a k.ú. Nusle HOM-88937/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.700/71,700/124,700/224,700/229 v kat.území Michle a parc <.>
č.2595/2 v kat.území Nusle pro Jiřího Šebele (investor: Jíří Šebele) o výměře 100 m2 za účelem
užívání pozemků v rámci akce “Praha 4 – Michle,Nusle,5.května – NN 4375,Na Strži – NN
2207 “Rozšíření technického zázemí rozvodny PRE XXXXXXX - dobíjecí stanice elektromobilů
včetně příslušenství“ (k vyjádření č.j.MHMP 37366/2021 ze dne 05.01.2021)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-88937/2022
Zveřejněno od: 05.08.2022 do: 21.08.2022
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/5561534


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz