« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru paliativní medicína (forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území hl. m. Prahy ZDR-89055/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru paliativní medicína (forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území hl. m. Prahy ZDR-89055/2022
Sp.zn.: S-MHMP 1312604/2022
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor zdravotnictví
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v y h l a š u j e
<br>
dle ust.§ 47 odst.1 zákona č.48/1997 Sb <.>,o veřejném zdravotním pojištění a o změně
<br> a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v ý b ě r o v é ř í z e n í
<br>
na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb
<br> v oboru paliativní medicína (forma zdravotní péče: zdravotní péče poskytovaná ve vlastním
<br> sociálním prostředí pacienta) pro území hlavního města Prahy <.>
<br>
<br> Lhůta,v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních
<br> služeb,jež jsou předmětem výběrového řízení: 16.12.2022
<br> Uchazeči,jehož přihláška má formální nedostatky,které uchazeč neodstraní ve lhůtě
<br> stanovené vyhlašovatelem,vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů (§ 50 odst.2 cit <.>
<br> zákona) <.>
<br>
<br> Písemné přihlášky včetně záměru* uchazeče je nutno podat do 16.09.2022 odboru
<br> zdravotnictví MHMP,podatelna Jungmannova 35/29,Praha 1 <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> ředitelka odboru zdravotnictví
<br> Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> * Přihlášky včetně požadovaných příloh je nutné dodat v kopiích pro všechny zdravotní
<br> pojišťovny,se kterými bude požadováno uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
<br> služeb,pro zástupce příslušné profesní organizace a odborníka pro druh zdravotní péče,která
<br> má být uchazečem poskytována <.>
<br>
<br>
<br>
V Praze dne 03.08.2022
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 05.08.2022
<br> Sejmuto: 16.09.2022
<br>
<br>
Vyřizuje: Š.Katsiedlová/l.4140

Načteno

edesky.cz/d/5561531

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz