« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2007 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-89080/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2007 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - vratka dotace MŠMT OVO-89080/2022
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2007
ze dne 1.8.2022
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 v kap.04 - Školství <,>
mládež a sport - vratka dotace MŠMT
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2022 v kap.04 - Školství,mládež a sport
dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 5.8.2022
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní PhDr.Mgr.Vít Šimral,Ph.D.et Ph.D <.>
Tisk: R-44947
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2007 ze dne 1.8.2022
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Obchodní akademie Hovorčovická <,>
<br> U Vinohradského hřbitova 2471/3 <,>
<br> Praha 3
<br> 0011045000298 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 114,9 114 852,00
<br> Dům dětí a mládeže Praha 9,se
<br> sídlem Měšická 720/2
0011024000156 EU-Šablony 6402 2229 33063 461 823,7 823 737,00
<br> C e l k e m 938,6 938 589,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů
<br> SML MHMP 0011045 EU-Šablony 6402 5364 33063 461 114,9 114 852,00
<br> SML MHMP 0011024 EU-Šablony 6402 5364 33063 461 823,7 823 737,00
<br> C e l k e m 938,6 938 589,00
<br> Částka
<br> (v Kč)
<br> Částka
<br> (v Kč)
<br> ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA XXX UZ
<br> Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZPOLODPA
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace ORJČíslo akce Účel / Název akce
<br> 1
<br>
<br> Důvodová z...

Načteno

edesky.cz/d/5561523


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz