« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Volby do ZMČ Slivenec - Rozhodnutí o registraci - SPOLU pro Slivenec (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ZIO-89164/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do ZMČ Slivenec - Rozhodnutí o registraci - SPOLU pro Slivenec (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ZIO-89164/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1403657/2022 Počet listů/příloh: 2/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1308728/2022 05.08.2022
<br>
Rozhodnutí
<br> Magistrát hlavního města Prahy jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst <.>
3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“),přezkoumal podle ustanovení § 23 odst <.>
1 zákona o volbách kandidátní listinu koalice politických stran Občanská demokratická strana <,>
KDU-ČSL a TOP 09 s názvem SPOLU pro Slivenec (ODS,KDU-ČSL,TOP 09) podanou pro
volby do Zastupitelstva městské části Praha – Slivenec konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a
rozhodl takto:
<br>
podle ustanovení § 23 odst.3 písmene a) zákona o volbách
registruje
<br> kandidátní listinu koalice SPOLU pro Slivenec (ODS,KDU-ČSL,TOP 09)
<br>
Odůvodnění
<br> Koalice SPOLU pro Slivenec (ODS,KDU-ČSL,TOP 09) podala dne 18.7.2022 kandidátní
listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Slivenec konané ve dnech 23.a 24 <.>
září 2022.Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahuje veškeré
náležitosti dané zákonem o volbách.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl
způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany,které podaly kandidátní listinu pro
volby do Zastupitelstva městské části Praha – Slivenec,domáhat do dvou dnů od jeho doručení
ochrany u Městského soudu v Praze (§ 59 odst.2 zákona o volbách).Podle ustanovení § 23
odst.4 zákona o volbách se toto rozhodnutí považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho
vyvěšení na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí oddělení matrik,st.občanství ...

Načteno

edesky.cz/d/5561518


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz