« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP PÚP - sil. II374 a MK - oprava povrchu sil. II374 v městysi Knínice - GEFAB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Knínice_průtah_úprava.pdf
s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 4
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> 252/2022
<br> 07/2022
<br> 3x A4
<br> -
<br> 1a
RDS
<br> F cs
<br> LEGENDA
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PRAVIDEL TP 65 A TP66 <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 4
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> 252/2022
<br> 07/2022
<br> 3x A4
<br> -
<br> 1b
RDS
<br> F cs
<br> LEGENDA
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PRAVIDEL TP 65 A TP66 <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> V
5
<br> NEMOVITOSTEM <.>
<br> V
<br> 5
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 4
<br> 252/2022
<br> 07/2022
<br> 3x A4
<br> -
<br> 2
RDS
<br> F cs
<br> LEGENDA
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PRAVIDEL TP 65 A TP66 <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO - ETAPA 2
<br>
<br> s
<br> i
l
<.>
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 4
<br> V
5
<br> V
<br> 5
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> NEMOVITOSTEM
<br> s
<br> i
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 4
<br> 252/2022
<br> 07/2022
<br> 3x A4
<br> -
<br> 3
RDS
<br> F cs
<br> LEGENDA
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PRAVIDEL TP 65 A TP66 <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
OOP PÚP - sil. II374 a MK - oprava povrchu sil. II374 v městysi Knínice - GEFAB.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 16697/2022 DOP
<br> DMBO 16699/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 01.08.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/374 a na místních komunikacích
<br> v městysi Knínice
<br>
<br> takto:
<br> Na silnici II/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko – Adamov – Brno) a na místních komunikacích (dále jen
<br> „MK“) v městysi Knínice – bude realizovaná přechodná úprava provo...

Načteno

edesky.cz/d/5561437

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz