« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Opatření obecné povahy_Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy_Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad — životní prostředí
<br> Naše č.j.: MUKO-57670f2022—nk
<br> Spisová značka: 9164/2022 _.Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKU Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak,sk.režim: 2804,8/5
<br> Datum: 04.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Stavební úřad — životní prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ust.5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,podle ust.5 171 a následující části šestě zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu Města Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici,IČO: 002 75 468,(dále jen „,žadatel“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci ulice Mírové náměstí pozemek č.par.243/1 (ostatní plocha — jiná plocha) v obci a k.ú.Týniště nad Orlicí,před budovou Ceské pošty čp.268,spočívající v umístěni svislého dopravního značení,v tomto rozsahu:
<br> - Zákazové dopravní značka č.B 28 „Zákaz zastavení“ doplněno o dodatkovou tabulku &.E 13 s textem „Mimo vozidel CP“ a dále o dodatkovou tabulku č.E 8d „úsek platnosti —- vlevo 5 m“ <.>
<br> Trvalé svislé dopravní značení bude stanoveno dle přiloženého situačního plánku,který tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Za podmínek:
<br> Dopravní značení: stále svislé dopravní značení Velikost dopravního značení: základní Provedení dopravního značení: retroreflexní Platnost úpravy: TRVALE
<br> Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na výše uvedené pozemní komunikaci,při manipulaci poštovních zásilek z vozidel České pošty na pobočku v budově v čp 268 v obci Týniště nad Orlicí
<br> Palackého náměstí 38 E: epodatelna©muk...

Načteno

edesky.cz/d/5561242

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz