« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Opatření obecné povahy_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
„% MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad — životní prostředí
<br> Naše č.j.: MUKO-57658/2022-nk
<br> Spisová značka: 9434/2022 „ _ Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKU Kontakt: XXX XXX XXX
<br> Sp.znak.sk.režim: 280.4,8/5
<br> Datum: 04.08.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,stavební úřad — životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II.a Ill.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci,dle ustanovení 5 124 odst.1 a odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"),vsouladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele Správy železnic,státní organizace,IČO 709 94 234,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 4,zastoupene na základě plné moci společnosti LETS DZ s.r.o <.>,5.května 1378.516 01 Rychnov nad Kněžnou,IČO: 065 69 030 (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Králověhra'deckěho kraje,Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 26.07.2022 pod č.j.KRPH-80180/ČJ-2022- 050706 <,>
<br> stanovuje
<br> v souladu s ustanovením 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ulice Lipská poz.č.parc.1452/1,1556/2 a 1556/1 v obci a k.ú.Týniště nad Orlicí a dále na pozemních komunikacích ležících na poz.č.1298/1 vobcí a k.ú Lípa nad Orlicí a dále na poz.č.parc.709/96 v místí části Světlá obce Žďár nad Orlicí a k.ú.Žďár nad Orlicí,spočívající vumístěni přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ") při uzavírce železničního přejezdu P4881 v ulici Lipská v obci Týniště nad Orlicí,z důvodu jeho opravy,v délce jednoho...

Načteno

edesky.cz/d/5561241

Meta

EIA   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz