« Najít podobné dokumenty

Město Český Brod - 16. řádná schůze rady města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
1
<br> Usnesení rady města ze dne 3.8.2022
<br> Město Český Brod
Rada města
<br> Souhrn (anonymizovaný)
<br>
z 16.řádná schůze rady města,která se konala ve středu 03.08.2022 od 16:00 hod v:
Kancelář starosty on-line přes aplikaci ZOOM
<br>
309/2022 Vyhodnocení nabídek na záměr prodeje speciálního přívěsu (podvalu) z
majetku MěL
<br> Rada města:
<br> I.souhlasí
<br> s uzavřením kupní smlouvy o prodeji speciálního přívěsu (podvalu) zn.ZTS Detva,výrobní
číslo 050,rok výroby 1993,za cenu 39.200 Kč,mezi městem Český Brod a panem Jozefem
Kozákem,IČO: 46095438,DIČ: 1021562839,se sídlem: Ľudovíta Štúra 776/42,029 01
Námestovo,Slovensko.Návrh kupní smlouvy je přílohou originálu zápisu k tomuto usnesení <.>
<br> II.pověřuje
<br> starostu města Ing.Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy <.>
<br> 310/2022 Vyhlášení VZ "Štolmíř,ul.Za Rybníkem - oprava místní komunikace"
<br> Rada města:
<br> I.vyhlašuje
<br> veřejnou zakázku malého rozsahu "Štolmíř,ul.Za Rybníkem,oprava místní komunikace" <.>
<br> II.jmenuje
<br> členy hodnotící komise veřejné zakázky "Štolmíř,ul.Za Rybníkem,oprava místní
komunikace" ve složení:
členové: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Mgr <.>
XXXX XXXXXXXXX <,>
náhradníci: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> III.pověřuje
<br> odbor rozvoje nezbytným upřesněním zadání a zajištěním případných dodatečných informací
k výše uvedené veřejné zakázce <.>
<br> 311/2022 Dodávka zemního plynu a elektřiny na rok 2023 - výsledek aukce na
komoditní burze PXE
<br> Rada města:
<br> I.bere na vědomí
<br> výsledek veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Český Brod a
příspěvkové organizace na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v předpokládaném
souhrnném objemu 1 631,6 MWh,prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,a.s <.>,IČO: 27865444.Vítězným dodavatelem je
<br>
<br> 2
<br> Usnesení rady města ze dne 3.8.2022
<br> společnost ČEZ ESCO,a.s <.>,IČO: 03592880...

Načteno

edesky.cz/d/5561230

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz