« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Lelekovice Poňava, Paseky, Záhumení MÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ JMK
Odbor dopravy
<br> llllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> NUKUPGGBŘJU4
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 102968/2022
<br> Sp.zn.: S-JIVIK 74686/2022 OD
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Brno 11 07 2022
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUŘIM : MĚSTO KUŘIM
<br> 13.07.2022
<br> Ukl,znak:
<br> Došlo dne:
<br> Počet listů/stran.<.>.<.>.Z.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Počet priloliflístu „Z.JOAÉ'C mečeng: Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy jako nadřízený sprář dle _
<br> ust.?; 178 odst.2 a ust.13" 95 odst 1 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád ),v rámci své působnosti stanovené v ust.& 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,O krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal z úřední povinnosti na základě podnětu Policie ČR,Územní Odbor Brno-venkov,Dopravní inspektorát,Kounicova 24,611 32 Brno pod č.j.KRPB- 26204-6/ČJ-2022-0603DI-HRB ze dne 19.05.2022 opatření obecné povahy — Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem Kuřim,odborem dopravy,Jungmannova 968 34 Kuřim,IČ: 00281964 jako příslušným správním úřadem dle ust.€; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),pod č.j.MK/40477/22/0D/MKC ze dne 04.05.2022,kterým byla stanovena místní úprava provozu na místních komunikacích — parc.č.377/1,419,509/1,716/1,717/1 a na silnici |||/37917 — parc.č.1816/1 vše v k.ú.Lelekovice na základě návrhu Obce Lelekovice,Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice,IČ: 00281999 v zastoupení GeOFan s.r.o <.>,Špitálka 421/23a,602 00 Brno,IČ: 08633665,a ve zkráceném přezkumném řízení dle ust.š 98 správního řádu rozhodl takto:
<br> l.Opatření obecné povahy — Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem Kuřim,odborem dopravy,Jun...

Načteno

edesky.cz/d/5561150

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz