« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci - Koalice pro důstojný život na Jižním Městě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0736 K2022 R Koalice pro dustojny zivot na JM (1)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043670/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/041666/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 05.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha 11,jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst.3 zákona
č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),přezkoumal v souladu s ustanovením
§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí předloženou kandidátní listinu volební strany
s názvem Koalice pro důstojný život na Jižním Městě pro volby do Zastupitelstva městské části
Praha 11,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle ustanovení § 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní
listiny sdružení politického hnutí XXXXXXX a přímá demokracie (SPD),politické strany Trikolora <,>
politické strany Svobodní,politického hnutí Hnutí PES a nezávislých kandidátů nazvané Koalice pro
důstojný život na Jižním Městě <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Dne 15.července 2022 ve 12:25 hodin podala volební strana s názvem Koalice pro důstojný život
na Jižním Městě kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 konané ve
dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
mohou vo...

Načteno

edesky.cz/d/5560941


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz