« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci KL - Sdružení pro Jižní Město - sociální demokraté, KSČM a nezávislí kandidáti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0739 K2022 R Sdruzeni pro JM
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043648/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/041468/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 05.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha 11,jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst.3 zákona
č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),přezkoumal v souladu s ustanovením
§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí předloženou kandidátní listinu volební strany
s názvem Sdružení pro Jižní Město - sociální demokraté,KSČM a nezávislí kandidáti pro volby do
Zastupitelstva městské části Praha 11,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle ustanovení § 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní
listiny sdružení politické strany Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislých kandidátů nazvané
Sdružení pro Jižní Město - sociální demokraté,KSČM a nezávislí kandidáti <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Dne 14.července 2022 ve 12:25 hodin podala volební strana s názvem Sdružení pro Jižní Město -
sociální demokraté,KSČM a nezávislí kandidáti kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva
městské části Praha 11 konané ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
moh...

Načteno

edesky.cz/d/5560938


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz