« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci KL - Česká pirátská strana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0741 K2022 R Pirati
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043639/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/041219/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 05.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha 11,jako příslušný registrační úřad ve smyslu ustanovení § 21 odst.3 zákona
č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“),přezkoumal v souladu s ustanovením
§ 23 odst.1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí předloženou kandidátní listinu volební strany
s názvem Česká pirátská strana pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11,konané ve dnech
23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle ustanovení § 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí o registraci kandidátní
listiny politické strany Česká pirátská strana <.>
<br>
Odůvodnění
<br>
Dne 13.července 2022 ve 14:50 hodin podala volební strana s názvem Česká pirátská strana
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 konané ve dnech 23.a 24.září
2022 <.>
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br>
Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 59 odst.2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
mohou volební strany,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 pracovních dnů od doručení
uvedeného rozhodnutí ochrany u soudu,kterým je dle § 61 zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Městský soud v Praze <.>
<br> Rozhodnutí s...

Načteno

edesky.cz/d/5560936


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz