« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci - KOS do Senátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0745 S2022 R KOS do Senatu (1)
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č.19
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043079/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/040192/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 04.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 11 jako příslušný registrační úřad dle ustanovení § 60 odst.4 zákona
č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“) v souladu s ustanovením
§ 62 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu ČR přezkoumal přihlášku k registraci koalice nazvané
XXX do Senátu složené z politického hnutí Hnutí pro Prahu XX,politického hnutí SEN 21 a politické
strany Strana zelených pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,v senátním volebním
obvodu č.19,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle § 62 odst.3 zákona o volbách do Parlamentu ČR o registraci přihlášky k registraci koalice
nazvané XXX do Senátu složené z politického hnutí Hnutí pro Prahu XX,politického hnutí SEN 21 a
politické strany Strana zelených <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 8.července 2022 v 10:20 hodin podala koalice nazvaná XXX do Senátu složená z politického
hnutí Hnutí pro Prahu 11,politického hnutí SEN 21 a politické strany Strana zelených přihlášku
k registraci pro volby konané v senátním volebním obvodu č.19 ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Přihláška k registraci včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do Parlamentu ČR.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/5560932


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz