« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci - Česká strana sociálně demokratická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0750 S2022 R CSSD Spidla
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č.19
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043059/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/041221/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 04.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 11 jako příslušný registrační úřad dle ustanovení § 60 odst.4 zákona
č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“) v souladu s ustanovením
§ 62 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu ČR přezkoumal přihlášku k registraci politické strany
Česká strana sociálně demokratická pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,v senátním
volebním obvodu č.19,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle § 62 odst.3 zákona o volbách do Parlamentu ČR o registraci přihlášky k registraci politické strany
Česká strana sociálně demokratická <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 13.července 2022 v 16:05 hodin podala politická strana Česká strana sociálně demokratická
přihlášku k registraci pro volby konané v senátním volebním obvodu č.19 ve dnech 23.a 24.září
2022 <.>
<br> Přihláška k registraci včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do Parlamentu ČR.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle § 86 zákona o volbách do Parlamentu ČR může nezávislý kandidát <,>
politická strana,politické hnutí nebo koalice,kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním
obvodu,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Městského soudu v Praze (§ 8...

Načteno

edesky.cz/d/5560927


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 11
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz