« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o registraci - Česká strana sociálně demokratická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0750 S2022 R CSSD Spidla
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Vidimova 1324,1325,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č.19
<br> Vaše zn.:
Ze dne:
<br>
<br> Č.j.: MCP11/22/043059/OVV/Kra
Spis.zn.: S-MCP11/22/041221/OVV
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kramesovaa@prahaXX.cz
<br>
Datum: 04.08.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 11 jako příslušný registrační úřad dle ustanovení § 60 odst.4 zákona
č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu ČR“) v souladu s ustanovením
§ 62 odst.1 zákona o volbách do Parlamentu ČR přezkoumal přihlášku k registraci politické strany
Česká strana sociálně demokratická pro volby do Senátu Parlamentu České republiky,v senátním
volebním obvodu č.19,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl:
<br> dle § 62 odst.3 zákona o volbách do Parlamentu ČR o registraci přihlášky k registraci politické strany
Česká strana sociálně demokratická <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 13.července 2022 v 16:05 hodin podala politická strana Česká strana sociálně demokratická
přihlášku k registraci pro volby konané v senátním volebním obvodu č.19 ve dnech 23.a 24.září
2022 <.>
<br> Přihláška k registraci včetně příloh byla podána ve stanovené lhůtě a obsahovala veškeré náležitosti
dané zákonem o volbách do Parlamentu ČR.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení o odvolání
<br> Proti tomuto rozhodnutí se dle § 86 zákona o volbách do Parlamentu ČR může nezávislý kandidát <,>
politická strana,politické hnutí nebo koalice,kteří podali přihlášku k registraci v tomto volebním
obvodu,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Městského soudu v Praze (§ 8...

Načteno

edesky.cz/d/5560927


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz