« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Nad Kelerkou - přechodné OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Nad_Kelerkou_IZ8_prechodna.pdf
Městská část Praha 9
<br> Úřad městské části
<br> Odbor dopravy
<br> Sokolovská 14/324,Praha 9
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MCP09/116298/2022 V Praze dne 4.8.2022
<br> Spis: S MCP09/116251/2022/2
<br> Vyřizuje: Ing.Davidová
<br> Telefon: 283091430
<br> e-mail: davidovaa@praha9.cz
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městská část Praha 9,Úřad městské části,Odbor dopravy příslušný dle ust.§ 40 odst.4 písm <.>
<br> a) a odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „Zákon“),§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
<br> změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a podle
<br> ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní
<br> řád“) a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy –
<br> Odboru služby dopravní policie ze dne 27.6.2022
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona a § 78 č.361/2000 Sb.zákona o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Nad Kelerkou,v Praze 9
<br>
<br>
spočívající v umístění přechodného dopravního značení IZ8a,b na komunikaci Nad Kelerkou na území
<br> Městské části Praha 9,v rozsahu dle situace a je zveřejněna spolu s tímto opatřením,za níže uvedených
<br> podmínek pro jejich realizaci:
<br>
<br> - Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Dopravní značení a
<br> zařízení bude provedeno v souladu s odsouhlasenou situací dopravního značení připojenou v
<br> příloze,TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>
<br> - Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak,aby nezasahovalo do průjezdního
profilu vozovky,aby byl umožněn bezpečný průjezd ...
Nad_Kelerkou-Vymezeni_zony_sit.pdf
23/1
<br> 28
<br> 23/2
<br> 1187/3
<br> 49
2
<br> 11
87
<br> /11
<br> 1187/121187/17
<br> 24
<br> 27/1
<br> 493495
494
<br> 491
<br> 501
500/1
<br> 498
<br> 29
<br> 499/2
<br> 499/1
<br> 1667/26
<br> 1667
/16
<br> 1667/15
<br> 1667/14
<br> 1667/34
<br> 37/40
<br> 876/89
<br> 103/87
<br> 272/4
<br> 53/85
<br> 41/44
<br> 37/1
<br> 865/6
<br> 829/8a
<br> 41/5
<br> 18/7
<br> 18/46
A
<br> 1
1
<br> P4
<br> IP10a
<br> B13
<br> E13
<br> P
2
<br> IZ8a
<br> IZ8b
<br> 9
<,> 0
<br> m
<br> NAD KELERKOU
<br> PROSECKÁ
<br> Montáž sloupku
Osadit IZ8a + IZ8b
<br> NAD KELERKOU
<br> S JTSK
<br> 1 : 200
<br> 0 5 m
<br> Zhotovitel: M.O.Z.Consult s.r.o.; Radimova 2342/36; 169 00 Praha 6 06/2022
<br> Návrh na stanovení úpravy místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Praha 9
<br> Objednatel: Městská část Praha 9; Sokolovská 14/324; 180 49 Praha 9
<br> Místní komunikace Nad Kelerkou,v místě křížení s Proseckou - Vymezení zóny dopravního omezení

Načteno

edesky.cz/d/5560905

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz