« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - OOP- ul. Lomnického- nová posílená SDZ- B 24a- TSK HMP, a.s.- 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

snimek_PD-_ul._LOMNICKEHO.pdf
2022-08-04T15:28:28+0200
Elektronická pečeť MU Praha 4 808ecbbcb22269b97f5f3cd3f4cddb22e300dc04
user_ts
<br>
2022-08-05T10:06:42+0200
XXXXXXXX XXXXX cXXXXXXcXXeXeXXaXXXfXaeXbfXeXXXXXXXcbXdX
OOP-_STANOVENI-ul._LOMNICKEHO-_B_24a-_posileni_mistni_upravy-_TSK_HMP_a.s._2022.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
<br> O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br> TSK HMP,a.s <.>
<br> oddělení dopravního značení-ing.XXXXX XXXX
<br> Veletržní XXXX/XX
<br> XXX XX Praha X- Holešovice
IČ: 03447286
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.Naše značka Vyřizuje/linka Praha
P4/259880/22/OŽPAD/NOVO/00256/OOP-DZ -047 Z.Novotná/26 11 92 263 04.08.2022
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4
<br>
Úřad městské části Prahy 4,odbor životního prostředí a dopravy,oddělení dopravy,jako příslušný
<br> silniční správní úřad na území správního obvodu Městské části Praha 4,příslušný dle § 124 odst.6 zák <.>
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) a podle ustanovení § 171 až § 174,zák.č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,( dále jen „správní řád“),na základě řízení o
<br> návrhu opatření obecné povahy,zahájené dne 13.06.2022 a po projednání s příslušným orgánem Policie
<br> ČR,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy- odbor služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21
<br> Praha 4,po písemném vyjádření ze dne 30.05.2022 pod čj: KRPA-180273-1/ČJ-2022-0000-DŽ <,>
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,a
<br> novela vyhláškou č.84/2016 Sb <.>,v platném znění,kterou se provádí zákon o silničním provozu,na
<br> místní komunikaci
<br>
<br> opatření obecné povahy-
stanovení místní úpravy provozu na pozemní místní komunikaci
<br> Lomnického,Praha 4- k.ú.Nusle
<br>
Návrh úpravy spočívá v následujícím rozsahu:
<br>  V umístění dalšího jednoho kusu nového trvalého svislého dopravního značení (dále jen
SDZ) „ B 24a“,pod stávající SDZ P2,na sloup SVO č.408468,přesně,viz nákres
<br> v snímku v PD,vpravo ve směru jízdy,od...

Načteno

edesky.cz/d/5560897

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz