« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Program na 21.schůzi RM v Nymburce dne 10.8.2022 od 14,00h. [87 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program na 21.schůzi RM v Nymburce dne 10.8.2022 od 14,00h. [87 kB/pdf]
P o z v á n k a
<br> na 21.schůzi rady města v Nymburce,která se koná ve středu dne 10.08.2022 od 14,00 hodin
v jednací síni rady na Městském úřadě v Nymburce
<br>
<br> Program:
I.Zahájení
II.Určení ověřovatelů zápisu:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
III.Ověření zápisu z 20.schůze rady města: XXXXXXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXX
IV.Zprávy:
<br> X) Bytové družstvo Dubina II - převod členského podílu
2) ZD - výměna bytových rozdělovačů vytápění - Soudní 21
3) Těžební a pěstební činnost v lesích města Nymburka
4) ZŠ Letců R.A.F.- vodovod - XXX.č.Xna VCP
X) ZŠ R.A.F.- stavebně technický průzkum VZ_NBK_051_2022_11
6) Výběr administrátora - dotace na bazén
7) Bazén Nymburk - TDS a KooBOZP - revokace usnesení
8) Nemocnice Nymburk s.r.o.- Schválení uzavření smlouvy o dílo - Modernizace ambulancí
pavilonů B,C
9) Nemocnice Nymburk s.r.o.- Schválení uzavření smlouvy o dílo - Modernizace ambulancí
pavilonů B,C a D
<br>
Ing.XXXXX XXXX,Ph.D <.>,v.r <,>
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5560666

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz