« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RZP-310001-2022-341168.pdf
šmc01zu22b0t7x7Bœ
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
Úřad městské části,odbor živnostenský
115 68 PRAHA 1,Vodičkova 18
<br> Č.j.: UMCP1 341168/2022
Sp.značka: S UMCP1 213213/2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
podle ustanovení § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,o možnosti převzít
úřední písemnost <.>
<br> Oznamujeme,že úřední písemnost č.j.UMCP1 294754/2022 oznámení o zahájení řízení podle § 47
odst.5 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)
o XXX,že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo fyzické osobě:
<br> XXXX XXXXXXXXX,IČO: XXXXXXXX,sídlo: Libušská XX/XXX,XXX XX,Praha 4 - XXXXX
je uložena na Odboru živnostenském Úřadu městské části Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,kde si ji
<br> adresát může během následujících 15 dnů od uložení vyzvednout.Začátek patnáctidenní lhůty se počítá ode
dne následujícího pro vyvěšení této vyhlášky <.>
<br> V Praze dne 05.08.2022
Bc.Veronika Mokrá
<br> vedoucí oddělení registrace
<br> Číslo případu: 310001/P2022/10794/KYŠ ZIV 2.0p094/9116 DOP 0113/031
<br>
2022-08-05T09:19:11+0200

Načteno

edesky.cz/d/5560219

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz