« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 239 -Králodvorská, nám,. Republiky, NR 7, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

239_-_OOP.pdf
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> vi MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHAI Odbor péče o veřejný prostor
<br> „_ NR7 s.r.o <.>
<br> Boudníkova 2506/1 Libeň - 180 00 Praha 8
<br> _!
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 298553/2022/OPVP/239/HN Vladimír Hanuš/314 05.07.2022
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákonac “.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.& 171 á 5 173 odst 1 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCPl 292326/2022 o stanovení přechodné' upravy provozu na pozemní komunikaci Králodvorská,nám.Republiky podané dne 29.6.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy— odbor Služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5,a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy —
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Králodvorská,nám.Republiky <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (10.8.2022 — 31.7.2023 + mimo stavbu),IP12,E13 „po—ne 08-06 s platným parkovacím oprávněním oblast l“,E13 „Pl—0539“,C4a,Z4b,A15,A6b,E7b,Z2,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu s vyjádřením Policie ČR,lírajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 13.7.2022,č.j.: KRPA 228061-6/CJ—2022—0000DZ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexní...

Načteno

edesky.cz/d/5560218

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz