« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Martin Friedl/1960

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zjištění data úmrtí - Martin Friedl/1960
č.j.40 Nc 2663/2022-13
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Vladimíra Jánětová <.>
<br> Vyhláška
Okresní soud v Šumperku ve věci
<br> zemřelého: XXXXX XXXXXX,narozený XX.X.XXXX
naposledy bytem Lupěné 31,789 01 Nemile
<br>
<br> vyzývá každého,kdo zná okolnosti,z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Milana Friedla <,>
nebo které by k takovému zjištění mohly vést,aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění
této vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Šumperku <.>
Uvedená lhůta končí dnem 4.září 2022 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Zábřeh,jako matriční úřad,oznámil dne 22.7.2022 zdejšímu soudu,že na základě
listu o prohlídce zemřelého prohlížející lékař neurčil datum smrti jmenovaného a tudíž nelze
datum smrti zapsat dle matričního zákona do příslušné knihy úmrtí.Městský úřad Zábřeh tedy
žádá o určení data smrti zemřelého pro dodatečný záznam v knize úmrtí.Soud tedy postupoval
dle ustanovení § 13 a § 60 zákona č.292/2013 Sb.o zvláštních řízeních soudních <.>
<br> Dle listu o prohlídce zemřelého sepsaného dne 11.7.2022,byl zemřelý nalezen na adrese Lupěné
31,Nemile <.>
<br> Po uplynutí lhůty určí soud datum smrti ve svém rozhodnutí <.>
<br>
<br> Šumperk 4.srpna 2022
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXX v.r <.>
samosoudkyně
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Vladimíra Jánětová

Načteno

edesky.cz/d/5560136

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz