« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 3 územního plánu Řendějov a 1. opakovaném veřejném projednání ve zkráceném postupu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 3 územního plánu Řendějov a 1. opakovaném veřejném projednání ve zkráceném postupu
MESTSKY URAD KUTNA HORA Havlíčkovo nám.552,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování
<br> sídlo oddělení: Václavské náměstí 182,Kutná Hora tel.: 327 710 220,327 710111*,fax: 327 710 202 e-mail: rozvoj©kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz,ID: b65bfx3
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Č.j.: MKH/086916/2021 2.8.2022
<br> Oznámení o vystavení návrhu změny č.3 územního plánu Řendějov a 1.opakovaném veřejném projednání ve zkráceném postupu
<br> Městský úřad Kutná Hora,Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování jako úřad územního plánování obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen “pořizovatel“) v přenesené působnosti v souladu s © 6 odst 1 písm.c) zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizuje na žádost Obce Řendějov změnu územního plánu ve zkráceném postupu <.>
<br> V souladu s š“ 55b odst.2 á š 22 stavebního zákona oznamuje konání 1.opakovaného veřejného projednání návrhu změny územního plánu dne
<br> 8.9.2022 v 9.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Řendějov
<br> Pled opakovaným veřejným projednáním je upravený návrh vystaven kveřejnému nahlédnutí na úřadu územního plánování a na Obecním úřadě Řendějov nebo je zveřejněn na internetové adrese http: //mu.kutnahora.cz/ (odkaz: Městský úřad- organizační struktura— oddělení regionálního rozvoje a územního plánování— Územně plánovací dokumentace obcí v ORP Kutná Hora — Řendějov).Do písemné podoby proj ednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv,zejména v úředních hodinách <.>
<br> Do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání k částem řešení návrhu změny územního plánu,které byly od veřejného projednání upraveny:
<br> — může každý uplatnit své připomínky
<br> - mohou dotčené osoby podle 5 52 odst.2 stavebního zákona (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti) uplatnit námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitos...

Načteno

edesky.cz/d/5559898

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz