« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Registrace kandidátních listin volebních stran pro volby do zastupitelstev obcí konané 23. a 24. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci - Komárno Sdružení nezávislých kandidátů Komárno
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17076/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Sdružení nezávislých
kandidátů pro Komárno,pro volby do zastupitelstva obce Komárno,které se uskuteční ve
dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Sdružení
nezávislých kandidátů pro Komárno,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do
zastupitelstva obce Komárno,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho v...
Rozhodnutí o registraci - Lhotské sdružení
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17126/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Lhotské sdružení
nezávislých kandidátů,do zastupitelstva obce Podhradní Lhota,které se uskuteční ve
dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Lhotské sdružení
nezávislých kandidátů,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva
obce Podhradní Lhota,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyv...
Rozhodnutí o registraci - Loukov STAROSTOVÉ a NEZAVISLÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17084/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Politické hnutí,STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ do
zastupitelstva obce Loukov,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 11.07.2022 podala volební strana,Politické hnutí,STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ <,>
registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Loukov,které se
uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 11.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozhodnutí vydal <.>
<br> Mg...
Rozhodnutí o registraci - KSČM
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17183/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Politická strana,Komunistická strana Čech a Moravy <,>
pro volby do zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem,které se uskuteční ve dnech
23.a 24.září 2022
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana,Politická strana,Komunistická strana Čech a Moravy <,>
registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města Bystřice pod
Hostýnem,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na ú...
Rozhodnutí o registraci - Nestraníci
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17185/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Politické hnutí,Nestraníci,pro volby do zastupitelstva
města Bystřice pod Hostýnem,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana,Politické hnutí,Nestraníci,registračnímu úřadu
kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem,které se
uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozhodnutí vydal <...
Rozhodnutí o registraci - Nezávislé Blazice
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17020/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Nezávislé Blazice,pro
volby do zastupitelstva obce Blazice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Nezávislé Blazice
kandidáti,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Blazice <,>
které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračníh...
Rozhodnutí o registraci - Nezávislí Brusné
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17053/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Nezávislí Brusné,pro
volby do zastupitelstva obce Brusné,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí Brusné <,>
registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Brusné,které se
uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
...
Rozhodnutí o registraci - Nezávislí Mrlínek
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17089/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI –
MRLÍNEK,do zastupitelstva obce Mrlínek,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI – MRLÍNEK,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva
obce Mrlínek,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 13.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračníh...
Rozhodnutí o registraci - ODS a nezávislé osobnosti
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17188/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br>
Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů,ODS a
nezávislé osobnosti,pro volby do zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem,které se
uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 28.06.2022 podala volební strana,Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů <,>
ODS a nezávislé osobnosti,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do
zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září
2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 28.06.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje z...
Rozhodnutí o registraci -RUSAVJANÉ SOBĚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17131/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,RUSAVJANÉ SOBĚ <,>
do zastupitelstva obce Rusava,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,RUSAVJANÉ
SOBĚ,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Rusava,které
se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozhodnutí vyd...
Rozhodnutí o registraci -PRO LHOTU
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17128/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,PRO LHOTU,do
zastupitelstva obce Podhradní Lhota,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 19.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů <,>
PRO LHOTU,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce
Podhradní Lhota,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 19.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozhod...
Rozhodnutí o registraci -Pro Chvalčov
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17071/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Pro Chvalčov,pro volby
do zastupitelstva obce Chvalčov,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Pro Chvalčov <,>
registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Chvalčov,které se
uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 13.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozh...
Rozhodnutí o registraci -Loukov Za harmonický rozvoj
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17085/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Za harmonický rozvoj,do
zastupitelstva obce Loukov,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů <,>
Za harmonický rozvoj,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce
Loukov,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,kte...
Rozhodnutí o registraci - Podhradní Lhota HASIČI
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17121/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,HASIČI,do zastupitelstva
obce Podhradní Lhota,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 14.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,HASIČI <,>
registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Podhradní Lhota <,>
které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 14.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který
rozhodnu...
Rozhodnutí o registraci - RajnochoviceSdružení nezávislých kandidátů Rajnochovice
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17130/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů <,>
Sdružení nezávislých kandidátů Rajnochovice,do zastupitelstva obce Rajnochovice <,>
které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 14.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Sdružení
nezávislých kandidátů Rajnochovice,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do
zastupitelstva obce Rajnochovice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 14.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ...
Rozhodnutí o registraci - Vítonice Za rozvoj obce Vítonice
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17149/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Za rozvoj obce Vítonice <,>
do zastupitelstva obce Vítonice,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 18.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Za rozvoj obce
Vítonice,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Vítonice <,>
které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 18.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení na úřední desce registračního ...
Rozhodnutí o registraci - Slavkov pod HostýnemSdružení nezávislých kandidátů
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 IČ: 00287113 tel.: 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 fax: 573 501 968 posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 17146/2022
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXX XXXXXXXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-MAIL: eva.frantisakova@mubph.cz
<br> DATUM: 2022-07-28
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
R o z h o d n u t í
<br> Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust.§ 21
odst.3 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.o volbách do zastupitelstev obcí) rozhodl takto:
<br> Podle ust.§ 23 odst.3 písm.a) zák.o volbách do zastupitelstev obcí r e g i s t r u j e
kandidátní listinu volební strany,Sdružení nezávislých kandidátů,Sdružení nezávislých
kandidátů,do zastupitelstva obce Slavkov pod Hostýnem,které se uskuteční ve dnech 23.a
24.září 2022 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 13.07.2022 podala volební strana,Sdružení nezávislých kandidátů,Sdružení
nezávislých kandidátů,registračnímu úřadu kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva
obce Slavkov pod Hostýnem,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.1 zák.o volbách do zastupitelstev obcí přezkoumal dne 13.07.2022
registrační úřad podanou kandidátní listinu,přičemž neshledal závady.Vzhledem k tomu,že
kandidátní listina splňuje náležitosti zák.o volbách do zastupitelstev obcí,rozhodl registrační
úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení:
<br> Podle ust.§ 59 odst.2 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se proti tomuto rozhodnutí
mohou ostatní volební strany,které podaly kandidátní listinu pro volby do téhož
zastupitelstva do 2 pracovních dnů od jeho doručení domáhat ochrany u Krajského soudu
v Brně <.>
<br> Podle ust.§ 23 odst.4 zák.o volbách do zastupitelstev obcí se rozhodnutí považuje za
doručené třetím dnem ode jeho vyvěšení ...

Načteno

edesky.cz/d/5557581

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz