« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - OOP - Stanovuje přechodnou úpravu provozu, Lovosice, silnice I/30

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Silnice_I_30_Lovosice_Atleticke_zavody_pulmaraton_lesopark_Osmicka_upozorneni_stanoveni_prechodne_upravy_provozu.pdf
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
strana 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
Datum: 27.července 2022
Spisová značka: KUUK / 112663 / 2022 / 3
Číslo jednací: KUUK / 114951 / 2022
Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský
úřad“),jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124
odst.4 písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),a po projednání s Policií ČR,Krajským
ředitelstvím policie Ústeckého kraje,Územním odborem Litoměřice,Dopravním inspektorátem
(dále jen „Krajské ředitelství policie“) dne 20.7.2022 pod č.j.KRPU-134074-2/ČJ-2022-
040606 <,>
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či
zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského řešení
<br>
Silnice: I/30
Lokalita: Lovosice – viz přiložená Situace
Důvod: Upozornění na úplné uzavírky místních komunikací ul.Přívozní,Zámecká <,>
<br> Terezínská,K Silu a cyklostezek v lesoparku Osmička v obci Lovosice
v souvislosti s pořádáním níže uvedené sportovní akce
<br> Termín: 14.8.2022 (vlastní akce proběhne v čase 8,00-17,00 hod.)
Navrhovatel: Masters Europa Lovosice 2022 z.s.<,>
<br> se sídlem 8.května 155/13,410 02 Lovosice
v řízení zastoupený p.Jaroslavem Světlým <,>
bytem Osvoboditelů 942/53,410 02 Lovosice
<br> Název akce: „Atletické závody + půlmaraton Lesopark Osmička“
<br>
<br>
při dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce
a ve stanoveném termínu.Po ukončení prací či up...

Načteno

edesky.cz/d/5557579

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz