« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Prodej stavebních pozemků Stěžov - Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č.6 - pozemek č. 05 - k. ú. Stěžov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 6 Pozemek č.05 zde: (1.14 MB)
©TENDERA
<br> AU KČNÍ VYH LÁŠKA O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE č.6
<br> POzemek č.05
<br> |.Označení vyhlašovatele a poskytovatele aukčního prostředí
<br> Vyhlašovatel aukce: Obec Milín se sídlem 11.května 27,262 31 Milín,IČO: 00242730
<br> Administrátor aukce: TENDERA partners,s.r.o.se sídlem č.p.424,664 67 Syrovice,kontaktní adresa: česká 161/1,602 00 Brno,IČO: 08668477
<br> Poskytovatel aukčního prostředí: QCM,s.r.o.se sídlem Heršpická 813/5,Štýřice,639 00 Brno,IČO: 26262525 ll.Elektronická aukce
<br> Touto aukční vyhláškou vyhlašovatel aukce oznamuje dostupné informace rozhodné pro konání a účast v elektronické aukci,kterou se rozumí postup směřující k vyhledání zájemců o nabytí předmětu aukce do vlastnictví a zjištění jejich nabídek,realizovaný na základě požadavku vyhlašovatele aukce prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele aukčního prostřed í <.>
<br> Bližší podrobnosti týkající se aukce a předmětu aukce jsou dostupné na internetových stránkách www.gozemkystezovcz <.>
<br> |||.Termín a místo konání elektronické aukce
<br> Místo konání aukce: webový portál httgszggprode'ezakczf Začátek elektronické aukce se stanovuje na den: 25.8.2022 čas: 15:00
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den: 25.8.2022 čas: 21:00
<br> Pokud některý zúčastníků aukce změní vposledních dvou (2) minutách před koncem aukce svoji nabídku,aukce se prodlužuje o 5 minut,počet prodloužení nebude omezen <.>
<br> IV.Označení vlastníka Předmětu aukce
<br> Obec Milín se sídlem 11.května 27,262 31 Milín,IČO: 00242730
<br> V.Předmět elektronické aukce
<br> Pozemek: 05 Pozemková parcela: č.79/21 Druh pozemku: zahrada
<br> TENDERA partners,s.r.o <.>,sídlo č.p.424,664 67 Syrovice,kancelář Česká 161/1,602 00 Brno,IČO 086 68 477,Tel.: +420 736 631 245,E-mail.: info©tendera.cz,www.tendera.cz Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 114773
<br> ©TENDERA
<br> Výměra: 219 rn2 Katastrální území: Stěžov
<br> Vl.Prohlídka předmětu aukce
<br> Prohlídka předm...

Načteno

edesky.cz/d/5555069


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz