Obec Milín

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://milin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Milín
11. května 27
262 31 Milín

Datová schránka: pu3bcrv
E-mail: obecmilin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Výsledky voleb přehledně
26. 09. 2022 Jak lze upravit hlasovací lístek
26. 09. 2022 Přehled čísel popisných podle volebních okrsků
26. 09. 2022 Jak lze upravit hlasovací lístek
26. 09. 2022 Přehled čísel popisných podle volebních okrsků
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Milín 23.09.-24.09.2022
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Milín 23.09.-24.09.2022
23. 09. 2022 Poděkování od STP Milín
23. 09. 2022 Nabídka bytu k pronájmu č.p. 261
21. 09. 2022 Informace pro voliče s onemocněním COVID - 19
21. 09. 2022 Aukční vyhláška č. EAS-SPB-073-2022
21. 09. 2022 Informace pro voliče s onemocněním COVID - 19
19. 09. 2022 Nový tajemník na radnici
19. 09. 2022 Nebezpečný nebo bezpečný Milín
19. 09. 2022 Radnice oznamuje dne 7. září 2022 úřední hodiny (Matrika, Evidence obyvatel)
19. 09. 2022 Radnice oznamuje dne 7. září 2022 úřední hodiny (Matrika, Evidence obyvatel)
18. 09. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
18. 09. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16. 09. 2022 Přehled kandidátů
15. 09. 2022 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích I/66, III/11818 v obci Milín (k.ú. Milín)
13. 09. 2022 Jak lze upravit hlasovací lístek
13. 09. 2022 Zahájení společného územního a stavebního řízení
13. 09. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 (8. září 2022)
13. 09. 2022 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 (8. září 2022)
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/174, II/191, III /1914, III/1911 a místních komunikacích
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/174, II/191, III /1914, III/1911 a místních komunikacích
09. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 319
09. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 319
08. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr pronájmu obecní garáže č. 3 pozemek p.č. 518 k.ú. Milín
08. 09. 2022 Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva Milín konaného dne 5.9.2022 v 17 hod. v předsálí KD Milín
08. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr pronájmu obecní garáže č. 3 pozemek p.č. 518 k.ú. Milín
08. 09. 2022 Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva Milín konaného dne 5.9.2022 v 17 hod. v předsálí KD Milín
05. 09. 2022 Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva Milín konaného dne 5.9.2022 v 17 hod. v předsálí KD Milín
03. 09. 2022 První zasedání okrskové volební komise
03. 09. 2022 První zasedání okrskové volební komise
02. 09. 2022 Datum konání voleb do zastupitelstev obcí
02. 09. 2022 Datum konání voleb do zastupitelstev obcí
02. 09. 2022 Radnice oznamuje dne 7. září 2022 úřední hodiny (Matrika, Evidence obyvatel)
02. 09. 2022 Přehled čísel popisných podle volebních okrsků
02. 09. 2022 Dokument "Milostivé léto - šanc..." již není dostupný.
02. 09. 2022 Matrika a evidence obyvatel v době prázdnin od 1.7. - 31.8.2022
02. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr prodeje části pozemku
02. 09. 2022 Dokument "Milostivé léto - šanc..." již není dostupný.
02. 09. 2022 Matrika a evidence obyvatel v době prázdnin od 1.7. - 31.8.2022
02. 09. 2022 Obecní úřad v Milíně vyhlašuje záměr prodeje části pozemku
01. 09. 2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
30. 08. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín
30. 08. 2022 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín

XML