« Najít podobné dokumenty

Město Nymburk - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na MK Inspektorská u byt.domu č.p. 392 v Nymburce [935 kB/pdf]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nymburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na MK Inspektorská u byt.domu č.p. 392 v Nymburce [935 kB/pdf]
<,> Městský úřad Nymburk Odb t k h tk N' 'b k or správy měs S é o maje u Ym Náměstí Přemyslovců 163 288 O2 Nymburk Spisová Značl_PDLı_c1EćEsKÉRıč›Pu8Lıı“/9"/FW//Í ffö/~/7É“ì`W*Íľ44 Čııfiøìů'/J/Í /«/,W/;“Iz„_”ë //řŽ.Ú( am/š7z7~á/zn~z»L POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Nymburk Dopravní inspektorát Boleslavská 1831,288 O2 Nymburk JID: PCRO1ETRf0130657877 Č.j.KRPS-177486-2/ČJ-2022-010806 Nymburk 27.čenıence 2022 Počet stran: 1 FEL1/2 Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 O2 Nymburk Nymburk,ul.lnspektorská - zábor chodníku a parkovacích stání - Závazné stanovisko Dl PCR Nymburk.Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání na shora uvedenou akci,Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko.Předmětem zvláštního užívání je zřízení staveniště a umístění lešení.Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,O pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,SOUHLASI se zvláštním užíváním místní komunikace ul.lnspektorská v obci Nymburk dle § 25 odst.6 písm.c) bod 2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a S realizací předloženého návrhu dopravního značení při dodržení níže uvedených podmínek.Parkovací stání budou minimálně 7 dní před začátkem stavby osazeny dopravním značením č.B 28 s DT S datem začátku akce.V případě omezení průchodnosti chodců,bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni.V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici,bude stavba oddělena od komunikace smérovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.V době,kdy nebudou probíhat práce,bude omezení v maximální možné míře minimalizováno (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích).V případě částečné uzavírky zůstane jízdní pruh šířky min.2,75 m a při použití DZ č.P7 a P8 bude zajištěn rozhled pro zastavení (jinak bu...

Načteno

edesky.cz/d/5552310

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nymburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz