« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZu2013 III/6031 Ondřejov, D1 Mosty ev.č. D1-030..1 a D1-030..2, Mosty přes údolí Šmejkalky - - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ Ondřejov, III 6031 podepření mostu Quo.pdf
Č.j.: 218690/2022-MURI/OSAD 3.8.2022
Č.ev.: 238750/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Metrostav Infrastructure a.s <.>
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 2.8.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov – JIH ze dne X.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> pozemní komunikaci III/6031,mosty přes údolí Šmejkalky z důvodu podepření vložených polí mostu <.>
<br> akce: Podepření mostu D1
zodpovědná osoba: XXXXXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
termín: srpen XXXX – prosinec 2022
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracované společností QUO s.r.o <.>,datum 7/2022,schválen Policií ČR DI Prah venkov - JIH <.>
<br>
Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436 <.>
<br>
<br> Č.ev.: 238750/2022
<br> 2
<br> - Zhotovitel bude provádět nejmén...
DIO - III-6031 Ondřejov, D1 Mosty přes údolí Šmejkalky - Podepření vložených polí mostu_010821.pdf
Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> List č.:
<br> 7/2022
<br> 1Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> DIO - III/6031 Ondřejov,upozornění na výjezd vozidel stavby <,>
snížení rychlosti <.>
<br> D1 Mosty ev.č.D1-030.<.> 1 a D1-030.<.> 2,Mosty přes údolí Šmejkalky -
Podepření vložených polí mostu
<br> Most Šmejkalka
<br> III
/6
<br> 03
1
<br> Ondřejov
<br>
<br> Vypracoval: Quo s.r.o <.>
<br> Datum:
<br> List č.:
<br> 7/2022
<br> 2Název výkresu:
<br> Název akce:
<br> DIO - III/6031 Ondřejov,upozornění na výjezd vozidel stavby <,>
snížení rychlosti <.>
<br> D1 Mosty ev.č.D1-030.<.> 1 a D1-030.<.> 2,Mosty přes údolí Šmejkalky -
Podepření vložených polí mostu
<br> IZ4
a(S
<br> táv
ají
<br> cí)
<br> SE
NO
<br> HR
AB
<br> Y
<br> IZ4b(Stávající)
<br> SENOHRABY
<br> II
I/
6
0
3
1
<br> III
/6
<br> 03
1
<br> Ondřejov
<br> Senohraby
<br> 70
B20a
<br> 70
B20
<br> a
<br> 50
B20a
<br> 50
B2
<br> 0a
<br> 30
B20a
<br> 30
B2
<br> 0a
IP22(VÝJEZD VO
<br> ZIDEL
<br> STAVBY)
<br> VÝJEZD
<br> VO
ZIDEL
<br> STAVBY
<br> IP
22
<br> (V
ÝJ
<br> EZ
D
<br> VO
ZI
<br> DE
L
<br> ST
AV
<br> BY
)
<br> VÝ
JE
<br> ZD
<br> VO
ZI
<br> DE
L
<br> ST
AV
<br> BY
<br>
Stránka 1
Stránka 2

Načteno

edesky.cz/d/5551312

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz