« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Lansedy, Kaliště UK a III/1081 - stanovení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Kaliste-UK-a-III-1081-stanoveni.pdf
Č.j.: 188279/2022-MURI/OSAD 3.8.2022
Č.ev.: 238700/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> XK značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta,vyjádření dotčeného orgánu Policie ČR
KŘPSK DI XXXXX venkov - JIH ze dne ze dne XX.X.2022 č.j.KRPS-108318-2/ČJ-2022-011406
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Místo: účelová komunikace za obcí Kaliště směr Lensedly,na III/1081 U Staré cihelny
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření,které
vypracovala společnost 3K značky s.r.o <.>,datum 3/2022
<br> - viz.příloha <.>
<br> Důvod: zvýšení bezpečnosti silničního provozu
<br> Podmínky:
- Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,dle ČSN EN 12899-1,ČSN EN 1436 <,>
dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,TP 133 „zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích“
- Dopravní značení bude instalováno na náklady žadatele <.>
<br>
<br> Č.ev.: 238700/2022
<br> 2
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie
...
B.pdf
Kaliště
<br> Poddubí
<br> C
<br> D
<br> www.3kznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> Středočeský
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
FORMÁT A4:
<br> VYPRACOVAL: PŘÍLOHA Č.:KOPIE Č.:
<br> 3/2022
A4
<br> PŘÍLOHA:
<br> AKCE:
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> X:XXXXX
<br> Zdroj mapového podkladu: Mapy.cz
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Obec Kaliště
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Přehledná mapa
<br> B
<br> Kaliště
<br> Kaliště,ÚK
<br>
Listy a pohledy
kaliště účelová komunikace-B
C.pdf
E13
OBSLUHU
<br> DOPRAVNÍ
MIMO
<br> "MIMO
<br> DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU"
<br> III/1081
<br> III/1081
<br> Ú
K
<br> ÚK
<br> Směr Lensedly
<br> Sm
ěr Kaliště
<br> B11
<br> LEGENDA
<br> Návrh - svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> Rozhledy
<br> www.3kznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> Středočeský
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
FORMÁT A4:
<br> VYPRACOVAL: PŘÍLOHA Č.:KOPIE Č.:
<br> 3/2022
2 x A4
<br> PŘÍLOHA:
<br> AKCE:
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> X:XXXX
<br> Zdroj mapového podkladu: Mapy.cz
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Obec Kaliště
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Situace DIO
<br> C
<br> Kaliště
<br> Kaliště,ÚK
<br>
Listy a pohledy
C
D.pdf
III/1081
Směr Poddubí
<br> A12b
<br> IP5
50
<br> A1
2b
<br> IP
5
<br> 50
<br> Stará Cihelna
<br> 100 m
<br> 100 m
<br> III/1081 Sm
ěr Kaliště
<br> LEGENDA
<br> Návrh - svislé dopravní značení
<br> Stávající dopravní značení
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> Rozhledy
<br> www.3kznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> Středočeský
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
FORMÁT A4:
<br> VYPRACOVAL: PŘÍLOHA Č.:KOPIE Č.:
<br> 3/2022
2 x A4
<br> PŘÍLOHA:
<br> AKCE:
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> X:XXXX
<br> Zdroj mapového podkladu: Mapy.cz
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Obec Kaliště
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> Situace DIO
<br> D
<br> Kaliště
<br> Kaliště,ÚK
<br>
Listy a pohledy
kaliště účelová komunikace-D

Načteno

edesky.cz/d/5551310

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz