« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ - Městské slavnosti - Nepraš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město - Nepraš - opatření obecné povahy - III-33312 - Městské slavnosti.pdf
Č.ev.: 238761/2022 Počet stejnopisů: 4
V Říčanech dne: 3.8.2022 Strana 1 z 2
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
Č.ev.: 238761/2022
Č.j.: 218698/2022-MURI/OSAD Město Říčany
Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
Počet stejnopisů: 4 Masarykovo náměstí 53
Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Říčany
Telefon (linka): XXX
E-mail: jiri.karasek@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 3.8.2022
<br> VĚC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech
provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu
s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě
posouzení žádosti adresáta ze dne 18.7.2022 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH ze dne X.X.XXXX,vyjádření Krajské správy a údržby silnic SK ze
dne 3.5.2022 č.j.3458/22/KSUS/KHT/PIC
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na silnici III/00312,II/107,II/101,III/33312 a MK ve městě Říčany z důvodu pořádání kulturní akce – „Městské
slavnosti“ - dle DIO
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou Dopravní značení
K.H.s.r.o <.>,Potoční 259,284 01 Kutná Hora,IČ 038 93 278 schváleného Policií ČR DI XXXXX venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce komunikací vydané příslušným silničním
správním úřadem <.>
<br> Zodpovědná osoba: Mgr.XXXX XXXXXXXX,XXX XXX XXX
<br>
<br>...
DZ - Městské slavnosti.pdf
Město Říčany
Městské Slavnosti
Masarykovo nám <.>
<br> Zpracoval: Bc.XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
<br> IP XX POZPOR MK
Masarykovo nám.v
Říčanech UZAVŘENA
<br> E 13 – MIMO BUS
<br> E 13 – MIMO BUS

Načteno

edesky.cz/d/5551308

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz