« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky parc.č. 514 a parc.č. 122/15 v k.ú. Voděrádky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer-pronajmu-parc-c-514-122-15-v-k-u-Voderadky-2022.pdf
___________________________________________________________________________
<br> č.ev.: 238769/2022
<br> M Ě S T O Ř Í Č A N Y
na základě usnesení Rady města Říčany č.08-13-023 ze dne 9.7.2008
<br> zveřejňuje záměr obce pronajmout
pozemky parc.č.514 o výměře 59 m2 a parc.č.122/15 o výměře 119 m2 oba v k.ú.Voděrádky ve
<br> vlastnictví města za účelem provozování zahrádky
<br>
V případě zájmu o nabízený pronájem nemovitosti je nutné doručit písemnou přihlášku do
výběrového řízení bez uvedení nabízené ceny,v termínu do 15 dnů od vyvěšení na adresu MěÚ
v Říčanech,odbor správy majetku,Masarykovo nám.53/40,251 01 Říčany.Vyvěšeno na dobu min <.>
15 dní
<br> ……………………………………………… <.>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru správy majetku
<br> Vyvěšeno: …………………………….<.>
Sejmuto: ……………………………… <.>
<br>
2022-08-03T14:25:03+0200

Načteno

edesky.cz/d/5551305

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz