« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Vrbičany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

297.pdf
PoZYANKA
Honebnísíarosía Honebního společenstva Vrbičany se sídlem Vrbičany 18 <,>
<br> lČO 72754729,svolává valnou hromadu členů HS na dén
<br> 22.srpna 2022 v í 5.00 hodin
<br> Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve vrbičanech
<br> Program jednání: 1) Zahájení,volba skrutátora a zapisovatele
2) Zpráva honebního starosty
3) Zpráva zástupce MS Winsdor Vrbičany
4) Příspěvky vlastníků pozemků
5) Volba funkcionářů HS na další období podle návrhu dosavadního
<br> výboru HS
6) Odsouhlasení nájemní smlouvy společenstevní honitby Winsdor
<br> Vrbičany MS Winsdor na další myslivecké období (2023-2033)
7) Diskuse
8) Usnesení azávěr
<br> Většina vlastníků pozemků,(členů HS),byla v minulosti zastupována zmocněnci,tak
tomu bude zřejmě iv případě této valné hromady tam,kde jsou příslušná zmocnění platná <.>
<br> Všechny ostatní informace a podkladové materiáIy,(včetně stanov),jsou v souladu se
zákonem,k nahlédnutí 15 dnů před konáním valné hromady u honebního starosty pana lng <.>
Jiřího Šmída v úředních hodinách obecního úřadu ve vrbičánech v budově tohoto úřadu <.>
V souladu s č/.6 stanov HS7sou součástí pozvánky také návrhy podle č1.5 bodu 2.písm.b) a
c) o kter.ých bude na valné hromadě jednáno:
b) finanční hospodaření: Celkově skončilo hospodaření HS výsledkem 10a0,-Kč a výbor HS doporučuje
ponechat tyto finanční prostředky v pokladně HS na pokrytí činností a závazků dalšího období <.>
c) Nájem honitby na další myslivecké období 2013-2023: O nájem požádalo MS Winsdor Vrbičany (současný
nájemce),který dosud řádně plnil své smluvní závazky vůči HS.(Roční odstře! v MS se v saučasné době
pohybuje ve výši 2 smců,4 zajíců a 2 bažantů).Žádost MS doporučuje výbor HS v rámci bodu 6),programu VH
$ odsouhlasení a to mimo jiné také proto,že Myslivecký spolek Winsdor Vrbičany za pomoci OlJ Vnieany a oú
§'řelbvice po souhlasu Krajského úřadu v (Jstí nad Labem provádí zazvěřování honitby drobnou zv4ří,má
rt§zpracován komplex opatření k zlepšení stavu krajiny,( uýsadba zeleně,...

Načteno

edesky.cz/d/5550300


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz