« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

118727.pdf
Úřad městské části V Praze 9,Sokolovská 14/324,180 49 Praha 9
<br> Č.j.: OOS/V/Z/4/2022 V Praze 3.8.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části V Praze 9 jako příslušný registrační úřad,ve smyslu ust.š 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách?,přezkoumal podle ust.& 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu politické strany Ceská pirátská strana pro volby do zastupitelstva MČ Praha 9,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.š 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách r e g i s t r uvj e kandidátní listinu politické strany Ceská pirátská strana pro volby do zastupitelstva MC Praha 9 <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní politické strany,hnutí a koalice,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Městského soudu v Praze (5 59 odst.2 zákona o volbách).Za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.& 23 odst.4 zákona o volbách,třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce ÚMČ,který rozhodnutí vydal <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 3.8.2022
<br> ROZDĚLovruK; Zmocněnci politických stran,hnutí a koalic,kteří podali kandidátní listinu do Zastupitelstva MC Praha 9

Načteno

edesky.cz/d/5550198


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz